Bütün ‘aks nicks’

Neue Farbige Liebes MSN NICKS

Dezember 22, 2009 - 7:39 pm 2 Comments

Neue liebes msn nicks und gemischte MSN Nicks mit Farbe! . Danke an Elif

-› Đυ ΛんИگƬ GΛЯИii¢んƬ ШiiΣ گΣんЯ ii¢H Đii¢H ŁiiΣβΣ UиĐ √ΣЯʍiiSSΣ
·$#FF0080-› ·$#000000Đυ ΛんИگƬ GΛЯИii¢んƬ ШiiΣ گΣんЯ ii¢H Đii¢H ·$#FF0080ŁiiΣβΣ·$#000000 UиĐ ·$#FF0080√ΣЯʍiiSSΣ

ılılı » ΘнИӘ Đii¢н қΛии ii¢н Иii¢нƬ ʍӘiiи βΛβЧ « ılılı
ı[c=14]l[/c][c=29]ı[/c]lı [c=29]»[/c][c=14]ΘнИӘ Đii¢н қΛии ii¢н Иii¢нƬ ʍӘiiи βΛβЧ[/c] [c=29]«[/c] ı[c=14]l[/c]ı[c=29]l[/c]ı

» UИβΣқΛИИƬ * «
[c=11]»[/c] UИβΣ[c=11]қ[/c]ΛИИƬ * [c=11]«[/c]

_ʍєiiи HΣЯZ iisт қєiiи گPiiΣŁPŁΛƬZ¯
_ʍєiiи ·$#FF0080HΣЯZ·$#000000 iisт қєiiи ·$#FF0080گPiiΣŁPŁΛƬZ·$#000000¯

MäИИӘЯ ﮎiiИĐ ШiiӘ Mαﮎ¢αЯα ; ҒαИqӘИ βӘii JӘδӘЯ ƬЯäИӘ aИ zυ ŁαυҒӘИ
·#·$13,0/·$6,13/·$1,6/·$0,1MäИИӘЯ ﮎiiИĐ ШiiӘ Mαﮎ¢αЯα ; ҒαИqӘИ βӘii JӘδӘЯ ƬЯäИӘ aИ zυ ŁαυҒӘИ·$6/·$13,6/·$0,13/·0

× ι’ʍ иσ Đii√Λ ι’ʍ иσ QυӘӘИ ι’ʍ נυsт _тнє нσттєsт ŁΛĐЧ¯ чσυ’vє єvєя sєєИ ×
×·$#000000 ι’ʍ иσ ·$#FF0080Đii√Λ ·$#000000ι’ʍ иσ ·$#FF0080QυӘӘИ ·$#000000 ι’ʍ נυsт ·$#FF0080_тнє нσттєsт ŁΛĐЧ¯ ·$#000000чσυ’vє єvєя sєєИ ×

-› _んiis Ғα¢Ә¯ ʍαкӘs _ʍч んӘαяƬ¯ вo0oʍ вo0oʍ * ‹-
·$#919191-›·$#FF0080 _んiis Ғα¢Ә¯ ·$#919191 ·&ʍαкӘs ·$#FF0080·&_ʍч んӘαяƬ¯ ·$#919191·& вo0oʍ вo0oʍ·& *·$#FF0080 ‹-

×χ× И Σ √ Σ Я ¦ ΣИ Đ ii И G ¦ Ł Θ √ Σ ×χ×
·$#000000×·$#C0C0C0χ·$#000000× ·$#00FFFFИ Σ √ Σ Я ·$#000000¦ ·& ΣИ Đ ii И G·& ¦ ·$#00FFFFŁ Θ √ Σ·$#000000 ×·$#C0C0C0χ·$#000000×

__#ii¢ん вiiи -› U И B Ә Z Λ H Ł B Λ Я ‹- вαвЧ ¿!*
·$#000000__#·$#C0C0C0ii¢ん вiiи ·$#000000-›·$#00FFFF U И B Ә Z Λ H Ł B Λ Я·$#000000 ‹- ·$#C0C0C0вαвЧ ·$#000000¿!*

× вΛвЧ ii¢ん вiiи ĐαS _Θ Я ii G ii И Λ Ł¯ ĐiiӘ ΛиĐєЯєИ SiiиĐ ИυЯ _Ғ Λ K Σ S¯ ×
·$#C0C0C0× ·$#000000вΛвЧ ii¢ん вiiи ĐαS _·$#80FFFFΘ Я ii G ii И Λ Ł·$#000000¯ ĐiiӘ ΛиĐєЯєИ SiiиĐ ИυЯ _·$#80FFFFҒ Λ K Σ S·$#000000¯ ·$#C0C0C0×