Bütün ‘stylische msn nicks’

* StYlisChe SeXy MSN Nicks *

Dezember 27, 2009 - 3:41 pm 5 Comments

Elifs’s stylische msn nicks für euch exclusive für euch nur bei UNS !!!

ii¢ん вiiи ¦ ﮎÜZ & ИΣƬƬ ¦ Đσ¢ん Đєя s¢んєiiи тяüɢт… ii¢ん んαв Điiє s¢んєiiβє נαんяєʟαиɢ √σя Đєʍ sρiiєɢєʟ ɢєüвт!

s¢んӘiiβ αυғ ĐiiӘ P Я ii И Z Σ S S ii И ¦ ii¢ん вiiи ĐiiӘ K Ö И ii G ii И !™

×χ× MӘiiИ گƬЧŁӘ ŁӘU¢んƬӘƬ んӘŁŁӘЯ ΛŁﮎ ŁΛگ √ӘGΛگ ×χ×

√iiΣŁΣ √äƬΣЯ HΛBΣИ GΣiiŁΣ Ƭö¢HƬΣЯ ¦ ΛBΣЯ MΣiiИΣЯ MUSSƬΣ MΛŁ ШiiΣĐΣЯ üBΣЯƬЯΣiiBΣИ !

» JυSƬ ŁiiқӘ α ★ S Ƭ Λ Я ☆

¦ ΣiiИZΣŁSƬüCK ¦ iiня қöиит иiiє sσ sєiiи шiiє ii¢н ¿!™

&ИĐ ĐU ШΣiiSSƬ SΣŁBSƬ ĐΛSS iiCH ĐΛS BΣSSΣЯΣ MäĐCHΣИ BiiИ, MΣHЯ _·&ӘĦЯӘ & SƬΘŁZ·&¯ HΛB ΛŁS SiiΣ; ШΣiiƬHiiИ !

SΣŁBSƬ√ΣЯŁiiΣBƬ &&’ UИSCĦŁΛGBΛЯ™

» Σ ii И Z Σ Ł ﮎ Ƭ Ü C K™

_siiє sαqт ii¢н sєii δєя qєiiʟsтє נυиɢє δiiєsєя шєʟт ¦ δσ¢н δαs шiiяδ иii¢нтs äиδєяи ; δєии siiє sтєнт иυя αυғ ʍäииєя¯

ʍєiiиє SPUCKΣ iisт ʍєんя шєят αʟs ĐΣiiИ ŁΣBΣИ || ii¢ん sρυ¢қє δiiя iiиs ɢєsii¢んт υʍ δiiя єiiиєи ШΣЯƬ zυ ɢєвєи !

» Иii¢HƬ MΛŁ _MΣiiИ SPiiΣGΣŁBiiŁĐ¯ iiSƬ SΘ GΣiiŁ ШiiΣ iiCH ! «

_ SҼXY BODY ; QAiLҼR STYLҼ – KANN DOCH NUR KANACKҼ SҼiN. #

** Neue Freundschats Nicks **

Dezember 27, 2009 - 3:31 pm 2 Comments

Nagelneue Freundschaftsnicks von Elif für deinen MSN Messenger Status oder MSN Nick

צ iiƬ’S ΛŁWΛЧS BΣƬƬΣЯ WHΣИ WΣ ΛЯΣ ƬΘGΣƬHΣЯ ¦×

[2] HΣΛЯƬS -› [1] SΘUŁ ·&ii¢н вiiи iiʍʍєя ғüя δii¢н δαα!™

» ii¢ん s¢んӘiiβ αυƒ ʍєiiɴ ʟєвєɴ wєɴɴ’s σんɴє ∂ii¢ん iisт !

¤| ШΣ_ﮎƬ ΛЧ_ΛŁWΛЧﮎ_ƬΘGΣƬHΣЯ |¤

//ʍєiiηє вєsтє ƒяєυη∂iiη iisт ∂iiє тσℓℓsтє vση αℓℓєη !™

_BΣSƬ ҒЯiiΣИĐS 4Σ√ΣЯ ΛИĐ ŁΘИGΣЯ¯ ·&» i ʟσvз υ !

×χ× ¦ҒЯiiΣИĐS 2∂αч † ҒЯiiΣИĐS 2ʍσяяσw = ҒЯiiΣИĐS 4єvєя¦ ×χ×

» ШΣ ﮎƬ ΛЧ ƬΘGΣƬHΣЯ ¦вє¢αυsє¦ ШΣ ΛЯΣ ҒЯiiΣИĐS 4Σ√ΣЯ «

-› Σɢαʟ Шσнiiп Đυ G℮нsт ; ii¢н ɢ℮н ʍiiт δiiя !

WΛHЯΣ ҒЯΣUИĐΣ SiiИĐ ĐiiΣ , ĐiiΣ MiiƬ ĐiiЯ WΣiiИΣИ &&’ ŁΣiiĐΣИ™

Freundschafts Nicks

MSN Nicks

Neue Farbige Liebes MSN NICKS

Dezember 22, 2009 - 7:39 pm 2 Comments

Neue liebes msn nicks und gemischte MSN Nicks mit Farbe! . Danke an Elif

-› Đυ ΛんИگƬ GΛЯИii¢んƬ ШiiΣ گΣんЯ ii¢H Đii¢H ŁiiΣβΣ UиĐ √ΣЯʍiiSSΣ
·$#FF0080-› ·$#000000Đυ ΛんИگƬ GΛЯИii¢んƬ ШiiΣ گΣんЯ ii¢H Đii¢H ·$#FF0080ŁiiΣβΣ·$#000000 UиĐ ·$#FF0080√ΣЯʍiiSSΣ

ılılı » ΘнИӘ Đii¢н қΛии ii¢н Иii¢нƬ ʍӘiiи βΛβЧ « ılılı
ı[c=14]l[/c][c=29]ı[/c]lı [c=29]»[/c][c=14]ΘнИӘ Đii¢н қΛии ii¢н Иii¢нƬ ʍӘiiи βΛβЧ[/c] [c=29]«[/c] ı[c=14]l[/c]ı[c=29]l[/c]ı

» UИβΣқΛИИƬ * «
[c=11]»[/c] UИβΣ[c=11]қ[/c]ΛИИƬ * [c=11]«[/c]

_ʍєiiи HΣЯZ iisт қєiiи گPiiΣŁPŁΛƬZ¯
_ʍєiiи ·$#FF0080HΣЯZ·$#000000 iisт қєiiи ·$#FF0080گPiiΣŁPŁΛƬZ·$#000000¯

MäИИӘЯ ﮎiiИĐ ШiiӘ Mαﮎ¢αЯα ; ҒαИqӘИ βӘii JӘδӘЯ ƬЯäИӘ aИ zυ ŁαυҒӘИ
·#·$13,0/·$6,13/·$1,6/·$0,1MäИИӘЯ ﮎiiИĐ ШiiӘ Mαﮎ¢αЯα ; ҒαИqӘИ βӘii JӘδӘЯ ƬЯäИӘ aИ zυ ŁαυҒӘИ·$6/·$13,6/·$0,13/·0

× ι’ʍ иσ Đii√Λ ι’ʍ иσ QυӘӘИ ι’ʍ נυsт _тнє нσттєsт ŁΛĐЧ¯ чσυ’vє єvєя sєєИ ×
×·$#000000 ι’ʍ иσ ·$#FF0080Đii√Λ ·$#000000ι’ʍ иσ ·$#FF0080QυӘӘИ ·$#000000 ι’ʍ נυsт ·$#FF0080_тнє нσттєsт ŁΛĐЧ¯ ·$#000000чσυ’vє єvєя sєєИ ×

-› _んiis Ғα¢Ә¯ ʍαкӘs _ʍч んӘαяƬ¯ вo0oʍ вo0oʍ * ‹-
·$#919191-›·$#FF0080 _んiis Ғα¢Ә¯ ·$#919191 ·&ʍαкӘs ·$#FF0080·&_ʍч んӘαяƬ¯ ·$#919191·& вo0oʍ вo0oʍ·& *·$#FF0080 ‹-

×χ× И Σ √ Σ Я ¦ ΣИ Đ ii И G ¦ Ł Θ √ Σ ×χ×
·$#000000×·$#C0C0C0χ·$#000000× ·$#00FFFFИ Σ √ Σ Я ·$#000000¦ ·& ΣИ Đ ii И G·& ¦ ·$#00FFFFŁ Θ √ Σ·$#000000 ×·$#C0C0C0χ·$#000000×

__#ii¢ん вiiи -› U И B Ә Z Λ H Ł B Λ Я ‹- вαвЧ ¿!*
·$#000000__#·$#C0C0C0ii¢ん вiiи ·$#000000-›·$#00FFFF U И B Ә Z Λ H Ł B Λ Я·$#000000 ‹- ·$#C0C0C0вαвЧ ·$#000000¿!*

× вΛвЧ ii¢ん вiiи ĐαS _Θ Я ii G ii И Λ Ł¯ ĐiiӘ ΛиĐєЯєИ SiiиĐ ИυЯ _Ғ Λ K Σ S¯ ×
·$#C0C0C0× ·$#000000вΛвЧ ii¢ん вiiи ĐαS _·$#80FFFFΘ Я ii G ii И Λ Ł·$#000000¯ ĐiiӘ ΛиĐєЯєИ SiiиĐ ИυЯ _·$#80FFFFҒ Λ K Σ S·$#000000¯ ·$#C0C0C0×

Stylische MSN nicks mit Farbe

Dezember 19, 2009 - 4:49 pm 3 Comments

Neue stylische MSN nicks mit farbe für msn Plus von Elif! Danke:

Türkische stylische MSN Nicks:

# (*) [ [c=4]TÜЯΚiΥΣ/M[/c=0] ] ·@böLмεк iSтεчεŋ cσк , böLε biLεŋ чσк·@ [ [c=0]TÜЯΚiΥΣ/M[/c=4] ]
________________________________

MΛ$ΛŁŁΛん 2 MӘ! ii¢ん BiiИ ĐӘЯ んΛMMӘЯ (H)(H)

________________________________

[c=14]» SιGΛЯΛMιИ ĐUMΛИιИĐΛ SЄИii GÖЯÜЯ ӨLĐUM, ĐUMΛИι ÜFLЄĐiiGiiMĐЄ SЄИ BiiЯĐЄИ KΛЧBӨLĐUИ*[/c=4] (ci)

________________________________

ЧiiИЄ GüИ ĐӨGMΛĐι, GÖKЧÜZÜ SiiMSiiЧΛん

Deutsche und Englische stylische MSN Nicks gemischt:

#__S.T.Y.Ł..ii.S.C.╠╣[★]

[c=13]»[/c]’ [b][c=13]l[/c]onely [c=13]<3[/c][/b]

[a=#00BFFF][b][c=0]she’z[/c] [c=1]m[c=0]ii[/c]ss[c=0]i[/c]nq[/c] [c=#00BFFF][u]hiim[/u][/c] [i]..![/i][/b][/a=0]

·$1#.. ιƒ ι ℓσσк ιη уσυя ·$#FF0000вєαυтιƒυℓ ·$1єуєѕ му яєαℓℓу·$#FF0000 вяσкєη ·$1нєαят ¢яιєѕ «

#__GiiBS Đσ¢ん Zu, Λυ¢ん Đυ √ӘЯMiiSST Mii¢ん んӘυTӘ Иσ¢ん *

·$13(·$0,13(·$6(·$13,6(·$1(·$6,1(·$13#__GiiBS Đσ¢ん Zu, Λυ¢ん Đυ √ӘЯMiiSST Mii¢ん んӘυTӘ Иσ¢ん *·$6)·$1,6)·$13)·$6,13)·$0)·$13,0)·0

·$15,0·$0,15·$14·$15,14·$1·$14,1·$1-·$0 ·#»|.ЧiiИЄ GüИ ĐӨGMΛĐι, GÖKЧÜZÜ SiiMSiiЧΛん.|«·# ·$1-·$14/·$1,14/·$15/·$14,15/·$0/·$15,0/·0

[a=1][c=20]#___گevMeK вeИiiMĐe んαKKιM ĐeGiiŁMii ؟!™[/c=47][/a]

‘ ΛЧŁΛЯ GЄ¢SЄĐЄ, ЧιŁŁΛЯ GЄ¢SЄĐЄ BiiЯ ÖMÜЯ BӨЧU گЄИiiИiiM گЄvGiiŁiiM

[b][a=4]c[/a][c=0]C[/c][c=4]c[/c] ∂[a=0]αlιмιzι кιяηαηιη αgα¢ιηι кöкüη∂єη ѕöкєяιz[/a=4] [c=0]c[/c][c=4]C[/c][c=0]c[/c][/b]

[c=18]_ █ _[/c=24][c=27]♫[/c][c=1]ᴍαδԑ ıı[/c=15][c=15]ᴎ ƬЦЯΚΣΥ[/c=1][c=27]♫[/c][c=24]_ █ _ [/c=18]

·#·$#808080x. ab·$#D111E1n·$#808080orm·$#D111E1aa·$#808080L_- _*

[a=1][c=8]BӨMBΛ [/c=13][c=11]BLΣIBT BӨMBΛ[/c=13][/a]

ιCн нaвε qεĿεяит sCнειßε кειи 2тεs мaĿ aиzuƒassεи . .

× LiTTLΣ . MiSS . FΛMΘUS × ™…

‹3 αη∂єяs – αвєя . В Є S Θ И D Є Я S .

♫ ♪ ♫ Mein Leben sollte ein Soundtrack haben♫ ♪ ♫

Dαѕ Lєвєη ιѕт єιnє » кєкѕdoѕє « & dυ вιѕт мєιn Lιєвℓιηgѕкєкѕ «3

W a i t i n’. f o r. m y. C i n d e r e l l a.S t o ry ®

stylische msn nicks
Deutsche MSN Nicks